YT-neuvottelut päättyivät

13.9.2019 09.19

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin kolmena keskusteluna tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Neuvottelujen yhteydessä pohdittiin monenlaisia ratkaisuja 65000 euron säästöjen saavuttamiseksi. Henkilöstöön kohdistuvat vähennykset toteutetaan siten, että säästöt kohdistuvat viiteen työntekijään.

Seurakuntasihteerin osuutta kavennetaan Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin liittymisen johdosta. Keskusrekisteri aloittaa toimintansa 1.1.2020, jonka jälkeen esim. virkatodistukset toimitetaan keskusrekisterin kautta. Muutos on seurakuntalaisten näkökulmasta kehitystä nykyiseen mm. laajempien aukioloaikojen vuoksi.

Taloushallinnon osalta Uuraisten seurakunta tekee yhteistyötä Laukaan seurakunnan kanssa siten, että suurin osa talouspäällikön tehtävistä siirretään Laukaan talousjohtajan tehtäviksi.

Nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja ja diakoni/lähetyssihteeri lomautetaan 10% osuudella työajasta. Lomautukset toteutetaan huomioden seurakunnan toiminta ja asianomaisen työntekijän tarpeet.

Lisätietoja

Antti Toivio, Kirkkoherra, 0405181125, antti.toivio@evl.fi  

 

   

« Uutislistaukseen