Uutislistaukseen

Hautausmaa

HAUDANKAIVUUPALVELUT

21.5.2020 09.47 Hautausmaa

Seurakunta hakee tarjouspyynnössä ensisijaista ja ympärivuotista haudankaivuun ja –peittämisen suorittavaa urakoitsijaa.

Tarjoajan tulee ilmoittaa käyttämänsä kaivuukoneen ja mahdollisten oheislaitteiden merkki, malli ja mitat. Tällä haetaan lähinnä koneen ominaisuuksia, tehokkuutta ja soveltuvuutta haudankaivuutyöhön.

Tarjoajan on ilmoitettava yhden hautasijan kaivamisen hinta sekä yhden hautasijan peittämisen hinta sisältäen verot. Molemmissa hinnoissa huomioiden kaivamisen ja peittämisen –työvaihekuvaukset.

Siunauksia tehdään keskimäärin 20-30 vuodessa, joista valtaosa on arkkuhautauksia. Kaivettavan haudan koko sortumasuojat huomioiden on noin 100cm x 260cm ja syvyys 150 cm.

Sitovat tarjoukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 5.6.2020 klo 12:00 mennessä sähköpostitse.

uuraisten.seurakunta@evl.fi

Otsikkoon merkintä ”Haudankaivuutarjous”

Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä yhden tai olla hyväksymättä yhtään tarjousta.

Lisätietoja antavaa seurakuntamestari Pertti Ruuska puh: 040-5181 127.

 

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan:

 

Arvoisa koneurakoitsija

HAUDANKAIVUUPALVELUT

Tarjouspyynnön sisältö

Seurakunta hakee tarjouspyynnössä ensisijaista ja ympärivuotista haudankaivuun ja –peittämisen suorittavaa urakoitsijaa.

Tarjoajan tulee ilmoittaa käyttämänsä kaivuukoneen ja mahdollisten oheislaitteiden merkki, malli ja mitat. Tällä haetaan lähinnä koneen ominaisuuksia, tehokkuutta ja soveltuvuutta haudankaivuutyöhön.

Tarjoajan on ilmoitettava yhden hautasijan kaivamisen hinta sekä yhden hautasijan peittämisen hinta sisältäen verot. Molemmissa hinnoissa huomioiden kaivamisen ja peittämisen –työvaihekuvaukset.

Uuraisten seurakunta

Uuraisten seurakunnan väkimäärä 31.12.2019 oli 2701 henkeä.

Kirkko ja hautausmaa

Seurakunnalla on yksi kirkko, jonka yhteydessä sijaitsee 1800-luvulla perustettu hautausmaa osoitteessa Kirkkotie 2, 413230 Uurainen. Hautausmaan kokonaispinta-ala on 2,12 ha

Hautasijat

Siunauksia tehdään keskimäärin 20-30 vuodessa, joista valtaosa on arkkuhautauksia. Kaivettavan haudan koko sortumasuojat huomioiden on noin 100cm x 260cm ja syvyys 150 cm.

Toimenpiteet siunauksesta sovittaessa ja haudankaivuussa sekä -peittämisessä

Vainajan siunaamisen ja sen myötä hautaamisen ajankohta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Pääsääntöisesti hautaamiset sovitaan lauantaille. Pyrimme aikatauluttamaan aina kaksi (2 kpl) hautauksia samalle lauantaille, mikäli se suinkin on mahdollista.

Hautasijan määrittäminen tapahtuu kirkkoherranvirastossa tai paikan päällä hautausmaalla seurakuntamestarin toimesta. Hautasijan koordinaatit ovat muotoa; Osasto – Rivi – hautasija.  Esim 9 – 5 – 135.

Haudan kaivuun ajankohta ilmoitetaan urakoitsijalle viimeistään hautausta edeltävän viikon perjantaina klo 16:00 mennessä. Näin urakoitsijalle pyritään ilmoittamaan työpyyntö mahdollisimman ajoissa.

Pääsääntöisesti hauta (haudat) kaivetaan siunausta edeltävänä perjantaina. Tavoite kaivamisen ajankohdalle on päiväsaika, mutta tarjouksessa voidaan esittää myös ilta-aikaan tapahtuva kaivaminen. Urakoitsija sekä seurakuntamestari (tai sijainen) sopivat keskenään tarkan ajankohdan kaivamiselle.

Haudan kaivaminen ja peittäminen

Ennakkovalmistelut (seurakuntamestari):

Seurakuntamestari (tai sijainen) merkitsee kaivettavan hautasijan tarkan paikan hyvissä ajoin ennen kaivamista.

Talvisaikaan merkitseminen ja paikan roudan sähköinen sulatuslevy asennetaan sääolosuhteet huomioiden hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaivamista edeltävänä päivänä.

Seurakuntamestari (tai sijainen) siirtää ennakolta sortumasuojat, haudan päällyslankut, ja maa-ainekselle tarkoitetut alustat sekä suojakuvun lähelle kaivuupaikkaa.

Haudan kaivaminen (urakoitsija ja seurakuntamestari):

Urakoitsija tulee hautausmaalle seurakuntamestarin (tai sijaisen) määrittämälle hautasijalle ennakolta sovittuun aikaan.

Urakoitsijalta odotetaan tarvittaessa valmiutta käsi- / lapiotyös-kentelyyn konetyöskentelyn lisäksi.

Urakoitsija auttaa seurakuntamestaria maa-aineksen alustojen sekä tarvittavien viereisten hautamuistomerkkien (hautakivien) siirrossa, sekä koneella ja/tai käsin.

Urakoitsija aloittaa haudan kaivamisen

Haudan sijainnista sekä käytössä olevista sortumasuojien mallista riippuen kaivamisen loppuvaiheessa:

  • Urakoitsija ja seurakuntamestari yhdessä asettavat sortumasuojat paikoilleen. Sortumasuojat nostetaan käsin hautasijan sisälle.
  • Urakoitsija nostaa koneellisesti sortumasuojat hautasijan sisälle ja seurakuntamestari auttaa nostossa käsin.

Lopuksi urakoitsija yhdessä seurakuntamestarin kanssa asettelee haudan päällyslankut sekä haudan päälle asetettavan suojakuvun paikoilleen.

 

Haudan peittämisen työvaihekuvaus (urakoitsija ja seurakuntamestari):

Haudat, jonne vainaja arkussa on siunauksen yhteydessä laskettu, pyritään peittämään mahdollisimman pikaisesti.

Peittämiseen ajankohdasta sopivat urakoitsija ja seurakuntamestari (tai sijainen) keskenään hyvissä ajoin, mahdollisesti jo kaivuun aikataulutuksen yhteydessä.

Hauta voidaan siis peittää jo siunauksen jälkeen lauantaina tai mahdollisesti sunnuntaina, kuitenkin viimeistään seuraavana maanantaina.

Tavoite peittämisen ajankohdalle on päiväsaika, mutta tarjouksessa voidaan esittää myös ilta-aikaan tapahtuva peittäminen.

Peitetyn haudan tarvikkeiden, sortumasuojien, päällyslankkujen, suojakuvun sekä maa-aineksen alustojen, siirtäminen seurakunnan traktorin lavalle tehdään yhdessä urakoitsijan seurakuntamestarin toimesta. Käytössä olevista sortumasuojien mallista riippuen sekä lavan mallista riippuen:

  • Sortumasuojat sekä maa-aines alustat nostetaan koneellisesti seurakunnan traktorin lavalle ja seurakuntamestari auttaa nostossa käsin.
  • Sortumasuojat sekä maa-aines alustat nostetaan käsin urakoitsijan ja seurakuntamestarin toimesta seurakunnan traktorin lavalle.

Tarjouksen valintaperusteet

Tarjoukset käsitellään luottamuksellisina ja valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Vertailuperusteet:

  1. Hinta                                                                           50%
  2. Soveltuva kalusto                                                  30%
  3. Referenssit muista vastaavista tehtävistä    20%

Sopimusaika

Tarjouspyyntökierroksen voittajan kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Sopimuskausi alkaa 1.9.2020 ja sopimus on puolin tai toisin irtisanottavissa kuuden kuukauden (6 kk) irtisanomisajalla.

Sopimus                                         Sopimus voidaan tehdä myös perustettavan yrityksen nimissä.

 

Tarjousten jättäminen

Sitovat tarjoukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 5.6.2020 klo 12:00 mennessä sähköpostitse.

uuraisten.seurakunta@evl.fi

Otsikkoon merkintä ”Haudankaivuutarjous”

Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä yhden tai olla hyväksymättä yhtään tarjousta.

Lisätietoja antaa seurakuntamestari Pertti Ruuska puh: 040-5181 127.

Uuraisten seurakunta

Kirkkoneuvosto