Uutislistaukseen

SEURAKUNTAVAALIT 2022

Seurakuntavaalit

Banneri, uskottu, toivottu, rakastettu

Valitsijayhdistyksen perustaminen ja ehdokkaaksi asettautuminen

Oikeus asettaa ehdokkaita seurakuntavaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen äänioikeutettua, eli viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävää, seurakunnan jäsentä on perustanut. Henkilö voi olla perustajajäsenenä vain yhdessä kirkkovaltuuston vaalia varten perustetussa valitsijayhdistyksessä.

Valitsijayhdistyksellä on yksi asiamies ja tällä yksi varamies. Heidän on oltava vähintään 18-vuotiaita. Koska asiamiehen ja hänen varamiehensä tulee olla ao. valitsijayhdistyksen jäseniä, tulee heidän lisäkseen valitsijayhdistyksessä olla vähintään 8 muuta perustajajäsentä.

Valitsijayhdistyksen asiamies ja tämän varamies eivät saa olla valitsijayhdistyksensä ehdokkaita eivätkä vaalilautakunnan jäseniä. (KVJ 2:15,1 4-kohta)

Valitsijayhdistyksen muut perustajajäsenet, kuin asiamies ja tämän varamies, voivat olla myös oman valitsijayhdistyksensä ehdokkaana seurakuntavaaleissa.

Valitsijayhdistys voi nimetä ehdokaslistassaan enintään kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin kirkkovaltuustoon on valittava jäseniä. (KVJ 2:14,1) Uuraisilla siis 15.

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jonka tulee sisältää:

1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä;

2) valitsijayhdistyksen jäsenten allekirjoitukset, jotka on selvennettävä merkitsemällä niiden alle allekirjoittajan nimi sekä arvo, ammatti tai toimi ja osoite;

3) ehdokaslista, jossa mainitaan siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Arvo tai ammattikohtaan voidaan merkitä esimerkiksi suoritettu tutkinto, ammatti, työssä käytettävä nimike, toimi tai virkanimitys. Hyväksyttäviä ilmaisuja ovat myös ”eläkeläinen” tai ”työtön”. Tutkinnosta tulisi käyttää virallista lyhennettä. Erikseen voidaan pyytää, että ehdokaslistojen yhdistelmässä käytettäisiin ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä ja että ehdokkaan tarkempi asuinpaikka mainittaisiin;

4) valitsijayhdistyksen jäsenistään nimeämän asiamiehen ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot; Nämä eivät saa olla vaalilautakunnan jäseniä eivätkä valitsijayhdistyksen ehdokkaita. (KVJ 2:15,1)

Perustamisasiakirjaan on liitettävä:

1) kunkin ehdokkaan allekirjoittama suostumus ehdokkuuteen ja vakuutus siitä, ettei hän ole suostunut saman toimielimen vaalissa toisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;

2) asiamiehen kirjallinen vakuutus siitä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimeen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat äänioikeutettuja seurakunnan jäseniä. (KVJ 2:15,2)

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on toimitettava Uuraisten seurakunnan kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 ennen kello 16. Tätä ennen toimitila on pidettävä auki vähintään neljän tunnin ajan. (KVJ 2:16)

Tulosta tästä tarvittavat asiakirjat:

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumusLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutusLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Ehdokaslistan kuvausLinkki avautuu uudessa välilehdessä

9.3.2022 15.42