Häät

"Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus." (1. Kor. 13:13)

 

Kristillisen uskon mukaan avioliitto on lahja Jumalalta. Vihkimisessä pari sitoutuu toisiinsa julkisesti ja lupautuu jakamaan elämänsä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Parin puolesta rukoillaan ja liitolle pyydetään Jumalan siunausta.

 

Vihkimisestä voi sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota toivotaan vihkipapiksi.

Avioliittoon vihkimistä edeltää avioesteiden tutkinta. Se tapahtuu kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa.

Avioliitto voidaan solmia kirkollisesti tai siviilivihkimisellä. Kummassakin tapauksessa vihkiminen on juridinen tapahtuma. Kirkollisessa vihkimisessä liitolle lisäksi rukoillaan Jumalan siunausta.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos hän on muun kristillisen kirkon jäsen. Jos jompikumpi vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen. Tällöinkin avioliitolle on mahdollista saada kirkollinen siunaus.

Häät