Diakoniavastaanotolla sinua autetaan konkreettisissa käytännön ja mielen ongelmissa ja saat henkistä ja hengellistä tukea.

Voit keskustella diakoniatyöntekijän kanssa kahden kesken tai ottaa osaa erilaisiin ryhmätoimintoihin.

Diakonian taloudellisen auttamisen tarkoituksena on vahvistaa arjen- ja taloudenhallintaa ja auttaa äkillisen vaikean tilanteen yli.

Diakoniapäivystys keskiviikkoisin klo 10–13. Diakoniatoimisto Uuraisten seurakuntakoti Topintie 1. Päivystysaikana voit kävellä ovesta sisään ja tulla juttelemaan ilman ajanvarausta. Muuna aikana tavoitat diakonin puhelimitse.

Uuraisten seurakunnan diakoni Henna Parhiala 040 8698730, myös tekstiviesti ja WhatsApp tai sähköposti henna.parhiala@evl.fi 

Ota yhteyttä seurakunnan diakoniin:

  • kun tarvitset luottamuksellista keskusteluapua

  • kun haluat keskustella hengellisistä asioista

  • kun tarvitset taloudellista ja aineellista tukea

  • kun tarvitset tukea elämän kriisitilanteissa

Voit sopia ajan diakoniavastaanotolle tai tarvittaessa sopia kotikäynnin. Apu on maksutonta ja tarkoitettu kaiken ikäisille Uuraislaisille. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Diakoniatyössä kokonaisvaltaisen kohtaamisen osana voi olla myös taloudellinen avustaminen. Kuka voi saada diakonia-avustusta?

Diakonia-avustus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ihmisen elämässä on akuutti, odottamaton tilanne. 

Miten avustusta haetaan?

Ota mukaan selvitykset tuloista, menoista ja veloista, esimerkiksi Kelan tai sosiaalitoimiston viimeisin, tuore päätös.

Kuinka suuria avustukset ovat?

Avustuksen määrä on suhteessa perheen kokoon. Diakonia-avustuksena voit saada ostokortin ruokakauppaan sekä muuta ruoka-apua. Diakonia-avustukset ovat viimesijaisia, mikä tarkoittaa sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa keskustellaan taloudenhallintaan vaikuttavista tekijöistä ja katsotaan, että yhteiskunnan etuudet on haettu ja saatu. 

Mitä muita talousavun keinoja diakoniatyöntekijällä on?

Voimme yhdessä asiakkaan kanssa miettiä ratkaisuja talouden tasapainottamiseen laskujen ja velkojen maksujärjestelyistä, ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, Takuusäätiöön tai Velkaneuvontaan ja pitää verkostopalaverin. Asioilla on onneksi tapana järjestyä!

Talousongelmissa on hyvä ottaa aina ensin yhteyttä sosiaalitoimistoon tai talous- ja velkaneuvontaan. Seurakunnan diakoniasta saat myös apua. Seurakunnan diakoniatyöntekijä keskustelee luottamuksellisesti kanssasi raha- ja velkatilanteestasi.

Talousapua ja -neuvontaa

Älä jää yksin epätoivoisten ajatusten kanssa, vaan hae rohkeasti apua. Sinua autetaan!

Epätoivoisia ajatuksia? – Sinua autetaan