Diakoniapäivystys keskiviikkoisin klo 10–12. Diakoniatoimisto Uuraisten seurakuntakoti Topintie 1. Päivystysaikana voit kävellä ovesta sisään ja tulla juttelemaan ilman ajanvarausta. Muuna aikana tavoitat diakonin puhelimitse.

Uuraisten seurakunnan diakoni Henna Parhiala 040 8698730, myös tekstiviesti ja WhatsApp tai sähköposti henna.parhiala@evl.fi 

Ota yhteyttä seurakunnan diakoniin:

  • kun tarvitset luottamuksellista keskusteluapua
  • kun haluat keskustella hengellisistä asioista
  • kun tarvitset taloudellista ja aineellista tukea
  • kun tarvitset tukea elämän kriisitilanteissa

Voit sopia ajan diakoniavastaanotolle tai tarvittaessa sopia kotikäynnin. Apu on maksutonta ja tarkoitettu kaiken ikäisille Uuraislaisille. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Diakoniatyössä kokonaisvaltaisen kohtaamisen osana voi olla myös taloudellinen avustaminen. Kuka voi saada diakonia-avustusta?

Diakonia-avustus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ihmisen elämässä on akuutti, odottamaton tilanne. 

Miten avustusta haetaan?

Ota mukaan selvitykset tuloista, menoista ja veloista, esimerkiksi Kelan tai sosiaalitoimiston viimeisin, tuore päätös.

Kuinka suuria avustukset ovat?

Avustuksen määrä on suhteessa perheen kokoon. Diakonia-avustuksena voit saada ostokortin ruokakauppaan sekä muuta ruoka-apua. Diakonia-avustukset ovat viimesijaisia, mikä tarkoittaa sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa keskustellaan taloudenhallintaan vaikuttavista tekijöistä ja katsotaan, että yhteiskunnan etuudet on haettu ja saatu. 

Mitä muita talousavun keinoja diakoniatyöntekijällä on?

Voimme yhdessä asiakkaan kanssa miettiä ratkaisuja talouden tasapainottamiseen laskujen ja velkojen maksujärjestelyistä, ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, Takuusäätiöön tai Velkaneuvontaan ja pitää verkostopalaverin. Asioilla on onneksi tapana järjestyä!

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa

kesä

Joskus raskaassa elämäntilanteessa, epätoivoisten ajatusten vallatessa mielen jopa elämän jatkaminen voi tuntua ylivoimaiselta. Epätoivoisia ajatuksia? – Sinua autetaan