Seurakunnan päätöstenteko

Hallinto ja luottamushenkilöt

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Vaaleissa voi asettua ehdolle  jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen. Parhaillaan on menossa valtuustokausi 2023 - 2027.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkovaltuusto asettaa kirkkoneuvoston avuksi ja alaiseksi johtokuntia. Johtokunnat vastaavat työalojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä työalojen vastaavien työntekijöiden kanssa.

 

Kun haluat vaikuttaa seurakunnan asioihin

Voit ottaa yhteyttä seurakunnan luottamushenkilöihin ja keskustella asiastasi.

Lue lisää seurakuntalaisen mahdollisuuksista vaikuttaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä