Lapset leikkimässä

Lapsille ja lapsiperheille

Lapset ja lapsiperheet

Jumalan silmissä pieni on suurta, ja siksi Jeesus erityisesti kutsuukin luokseen niitä, jotka muuten helposti sivuutetaan. "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä", hän sanoi. Myös aikuisia kutsutaan, sillä aikuinenkin saa olla Taivaan Isän lapsi.

Perhe on kuin seurakunta pienoiskoossa. Tulkaa mukaan, kasvamaan yhdessä, tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja löytämään oma juuri teille sopiva paikka seurakunnasta. Ei tarvitse tietää mitään erityistä, eikä tarvitse olla tietynlainen tullakseen mukaan seurakunnan toimintaan. Saatte tulla juuri sellaisina kuin olette.

Lasten kristillinen kasvatus on kodin ja seurakunnan yhteistyötä. Kerhoissa ja pyhäkouluissa lapset tutustuvat kristinuskoon ikätasolleen sopivalla tavalla. Samalla he osallistuvat kotiseurakuntansa toimintaan niin arjessa kuin juhlassa. Seurakunta muistaa 1-4-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään lapsen merkkipäivän johdosta.

Päiväkerhojen lisäksi järjestetään perhejumalanpalveluksia, leirejä, retkiä ja erilaisia perheille suunnattuja tapahtumia. Perhekerhot ja Ekavauvaryhmä kokoavat aikuisia ja lapsia yhteen kohtaamaan sekä puuhaamaan yhdessä. Myös vanhemmuutta Ihana murkku -vertaisryhmä toimii tärkeänä tukena tässä elämänvaiheessa olevia perheitä. Toiminnan tarkoituksena on kohdata lapsia ja perheitä arjessa, tehdä asioita yhdessä, hiljentyä sekä antaa tukea kristillisessä kasvussa ja kasvatuksessa. Kirkolta saa apua myös perheen kriisi- ja ongelmatilanteisiin.

Tervetuloa mukaan!

Seuraa kasvatus ja perhetyön toimintaa myös Uuraisten seurakunnan facebook -sivuilla:)

 

 

Alttari

Ota yhteyttä

Vastaava lastenohjaaja

Vuosilomalla 1.7.-22.7. ja 29.7.-18.8.