Diakoniapäivystys keskiviikkoisin klo 10–12. Diakoniatoimisto Uuraisten seurakuntakoti Topintie 1. Päivystysaikana voit kävellä ovesta sisään ja tulla juttelemaan ilman ajanvarausta. Muuna aikana tavoitat diakonin puhelimitse.

Uuraisten seurakunnan diakoni Henna Parhiala 040 8698730, myös tekstiviesti ja WhatsApp tai sähköposti henna.parhiala@evl.fi 

Ota yhteyttä seurakunnan diakoniin:

  • kun tarvitset luottamuksellista keskusteluapua
  • kun haluat keskustella hengellisistä asioista
  • kun tarvitset taloudellista ja aineellista tukea
  • kun tarvitset tukea elämän kriisitilanteissa

Voit sopia ajan diakoniavastaanotolle tai tarvittaessa sopia kotikäynnin. Apu on maksutonta ja tarkoitettu kaiken ikäisille Uuraislaisille. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Diakoniatyössä kokonaisvaltaisen kohtaamisen osana voi olla myös taloudellinen avustaminen. Kuka voi saada diakonia-avustusta?

Diakonia-avustus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ihmisen elämässä on akuutti, odottamaton kriisi. Apua olisi hyvä hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Miten avustusta haetaan?

Ota mukaan selvitykset tuloista, menoista ja veloista, esimerkiksi Kelan tai sosiaalitoimiston viimeisin, tuore päätös.

Kuinka suuria avustukset ovat?

Avustukset ovat useimmiten pienehköjä, kuten muutaman kympin maksusitoumuksia ruokakauppaan sekä ruoka-apua. Diakonia-avustukset ovat viimesijaisia, mikä tarkoittaa sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa keskustellaan taloudenhallintaan vaikuttavista tekijöistä ja katsotaan, että yhteiskunnan etuudet on haettu ja saatu. Diakonia-avustus on kertaluonteinen ja viimesijainen avustus. 

Mitä muita talousavun keinoja diakoniatyöntekijällä on?

Voimme yhdessä asiakkaan kanssa miettiä ratkaisuja talouden tasapainottamiseen laskujen ja velkojen maksujärjestelyistä, ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, Takuusäätiöön tai Velkaneuvontaan ja pitää verkostopalaverin. Voimme ylläpitää toivon näkökulmaa pitkäjänteisessä talouden tasapainottamisessa.

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä.

Kirkon perheneuvonta auttaa maksutta

Toisinaan arki ei sujukaan kuin tanssi. Onneksi apua on tarjolla. Hiertääkö työpaikallasi? Tai oletko ilman työtä? Huolestuttaako rahatilanteesi? Aiheuttaako asuminen murheita? Tutustu avun muotoihin. Lisää tietoa löydät oman seurakuntasi sivuilta.   Arjen ongelmat