Lapsen ensimmäinen juhla

Jokainen syntymä, jokainen uusi elämä on todellinen ihme. Tätä ihmettä pienen lapsen vanhemmat saavat läheltä olla todistamassa. Perheeseen syntynyt lapsi on myös kutsu vanhemmuuteen ja vastuuseen. Lapsi tarvitsee huolenpitoa ja turvaa, ja ennen kaikkea rakkautta. Nämä ovat asioita, jotka kantavat elämässä pitkälle. Myös seurakunta tahtoo olla lapsen elämän tukena sen alusta saakka. Kaste on lahja, joka kantaa läpi koko elämän!

 

Miksi lapsi kastetaan

Kaste perustuu Jeesuksen sanoihin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matteus 28:18–20)

Kasteen kautta lapsesta tulee Jumalan lapsi ja Jeesuksen opetuslapsi. Samalla hänestä tulee oman kotiseurakunnan ja maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäsen.

Kaste välittää lapselle Jumalan suuret lahjat: siunauksen ja pelastuksen, lupauksen ikuisesta elämästä ja syntien anteeksisaamisesta. Näiden varassa hän voi turvallisesti kulkea elämässä eteenpäin. Kristityille kastejuhlassa ei ole koskaan kyse vain nimen antamisesta, vaan paljon suuremmista asioista.

 

Ristiäisten järjestämiseen liittyviä käytäntöjä

Sivun oikeassa laidassa on neljä artikkelia kasteeseen ja ristiäisten järjestämiseen liittyen. Näiden lisäksi tässä on muutamia käytännön järjestelyihin liittyviä asioita:

  • Parin viikon kuluessa lapsen syntymästä vanhemmat saavat kotiin Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen. Lomakkeen mukana lähetetään myös tietoa lapsen etunimen ja sukunimen valintaan liittyen. Mikäli teillä on kysyttävää lapsen nimistä, voitte ottaa yhteyttä Sisä-Suomen maistraattiin.

  • Kasteaika ja -paikka sovitaan oman kotiseurakunnan toimistossa. Mikäli lasta kastamaan halutaan jonkun muun kuin oman kotiseurakunnan pappi, vanhempien tulee itse olla suoraan yhteydessä ko. pappiin. Kastetilaisuuden järjestäminen on mahdollista seurakuntakodilla.

  • Ennen kastetilaisuutta pappi käy vanhempien kanssa kastekeskustelun. Keskustelu voidaan käydä joko perheen kotona tai seurakunnan tiloissa. Keskustelussa mm. sovitaan kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. 

 

Tutustu kastevirsiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 
 
Kaste
Kaste on merkityksellisimpiä juhlia. Kasteessa lapsi kutsutaan nimeltä ja seuraamaan Jeesusta.

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Vinkkejä lapsiperheille

Lastenkirkko