Uutislistaukseen

Kirkolliskokousvaalit 2020: Lapuan hiippakunnan tulokset

13.2.2020 08.58

Kirkolliskokoukseen on valittu seuraavat henkilöt kaudelle 1.5.2020 - 30.4.2024:

Valitut maallikkoedustajat aakkosjärjestyksessä:

Hautala Marjatta

Kuntsi Tuulia

Mäntymaa Mirjami

Nissinen Eino

Puhalainen Erkki

Ylinen Jouko

Ylä-Autio Ilmari

Valitut pappisedustajat aakkosjärjestyksessä:

Orsila Markku

Pohjola Kirsi

Salomäki Matti 

 

Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 53 (2016: 61) ja naisia 42 (2016: 35). Naiset ovat enemmistönä Espoon, Helsingin, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa valituista edustajista.

Valituista edustajista nuorin on 24-vuotias ja iäkkäin 78-vuotias. Edustajien keski-ikä on 54 vuotta (2016: 56 v.).

Tietoa vaaleista ja valituista löytyy evl.fi/plus-verkkosivustolta ja vaalien Ehdokasgalleriasta.

Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta kommentoi vaalin tulosta seuraavasti:

"Kirkolliskokoukseen valitut edustajat voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, minkälaisia asioita heidän valitsijayhdistyksensä painottivat. Tunnustuksellisuutta ja Raamattua korostavat konservatiivit muodostavat reilun kymmenesosan. Toinen keskeinen ryhmä ovat kirkon perustehtävää, rakenteellista uudistumista ja vuoropuhelua korostavat maltilliset konservatiivit, joihin luen 40 prosenttia edustajista. Kolmannessa ryhmässä ovat kirkon uudistumista ja yhteisymmärrystä korostavat maltilliset liberaalit, joita on noin neljännes edustajista. Kirkon uudistumista ja tasa-arvoa ajaviin liberaaleihin lukeutuu myös noin neljännes edustajista.

Kirkolliskokouksen ratkaisuvalmius punnitaan erityisesti siinä, ovatko ”maltilliset” ryhmät dialogin ohella myös aidosti valmiita kompromisseihin vaikeissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi kysymyksessä avioliittoon vihkimisestä. Uuden kirkolliskokouksen johdolla kirkon on myös alettava sopeutua verotulojen laskuun ja tehtävä merkittäviä rakenteellisia muutoksia toiminnan turvaamiseksi."

Tiedot valituista ovat alustavia ja vahvistamattomia. Vaalilautakunnat vahvistavat tulokset maanantaina 17.2.

Kirkolliskokoukseen valitaan vaaleissa 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.